Trzymaj kurs (Steer Your Way)

słowa i muzyka: Leonard Cohen, tłum. Apolinary POlek
Leonard Cohen, You Want It Darker, Sony 2016

Trzymaj kurs przez ruiny świętych miejsc i supersamów.
Trzymaj kurs przez bajeczki o stworzeniu i wygnaniu.
Trzymaj kurs przez pałace, co się wznoszą z ludzkich krzywd
Tyle lat, miesiącami, dzień za dniem, przez każdą myśl.

Wiedź swe serce przez mądrości o Dobroci Podstawowej.
Mijaj sutry i wersety, wiedzę która drzemie w drodze.
Oto skarb twój – twoje serce – miń tłum kobiet, co w nim tkwi
Tyle lat, miesiącami, dzień za dniem, przez każdą myśl.

Trzymaj kurs przez swój ból, ból prawdziwszy niż ty sam,
Co oślepił wgląd i zniszczył doskonały rzeczy stan.
Bóg na końcu może będzie, ale nie każ mi tam iść
Tyle lat, miesiącami, dzień za dniem, przez każdą myśl.

Wciąż szepcze coś prastary mur, stępiona góra łka.
On umiera, by nas zbawić, a my, bo to tania gra.
I zmów modlitwę, która blakła w głowie twej do dziś
Tyle lat, miesiącami, dzień za dniem, przez każdą myśl.

Trzymaj kurs, moje serce, chociaż prosić nie mam prawa,
Do tego, który nigdy nie miał dojrzeć do zadania.
Który wie, że jest skazany, że na śmierć już musi iść
Tyle lat, miesiącami, dzień za dniem, przez każdą myśl.