Koncert w 10. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego

10 lat temu odszedł Jacek Kaczmarski. Bard i poeta antykomunistycznej opozycji w Polsce. Ikona Solidarności. Zadebiutował przed ćwierćwieczem jako nastolatek śpiewaną na festiwalu w Opolu “Obławą” według Włodzimierza Wysockiego. Wkrótce, za sprawą programu “Mury” wykonywanego z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim, stał się jedną z pierwszoplanowych postaci polskiej kultury krótkiego okresu między Sierpniem `80 a stanem wojennym. Grudzień 1981 roku zastał go za granicą we Francji, w 1984 roku zaczął pracę w Radiu Wolna Europa. Koncertował w świecie dla Polonii, do kraju wrócił dopiero pod koniec życia i zamieszkał w Gdańsku. Zmarł 10 kwietnia 2004 roku. Miał 47 lat.

W koncercie wystąpią laureaci polonijnej nagrody festiwalu Jacka Kaczmarskiego w Kołobrzegu „Nadzieja” – Eliza Banasik, Piotr Kajetan Matczuk, Antoni Gustowski, Apolinary POlek, oraz poznański kwartet ProForma. Organizatorem koncertu jest Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech T.z., we współpracy z Fundacją im. Jacka Kaczmarskiego, Stowarzyszeniem Wolnego Słowa, Biurem Polonii w Berlinie, a został sfinansowany przez Urząd Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Konwent Organizacji Polskich w Niemczech.